ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
mysqli: Table './ulib62015/statordr_search_text' is marked as crashed and should be repaired
select id from statordr_search_text where head='?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????' and yea='2022' and mon='05'  
mysqli: Table './ulib62015/statordr_search_text' is marked as crashed and should be repaired
insert into statordr_search_text set 
			 head='?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????' ,
			  cc=1 ,
			 statuid='20220524101044_4721' ,
			  yea=2022 ,
			  mon=05 ,
				lastdt='1653361844' 
		
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.