ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 168 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
6 ระบบหลัก เพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106 ข226ร 2550 
กรอบกระบวนการวิจัยชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ/ ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ก 2555 
การจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ= Knowledge managemen..
   วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 ว113ก 2559 
การจัดการอาการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว= ..
   พูลสุข ศิริพูล / 2554
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WH250
พ871ก 2554 
การซักประวัติและการตรวจร่างกายเด็ก
   จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล / 2554
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS 141 จ541ก 2554 
การดูแลผู้ป่วย:ความหมายและพฤติกรรมของพยาบาล= Caring:meanings..
   ปิญากรณ์ ชุตังกร. / 2538
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY20.5 ป611ก 2538 
การดูแลแผลฝีเย็บในระยะคลอดและหลังคลอด  มี review
   สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล / 2557
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 24 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 25 ไอเทม)
WQ 400 ส344ก 2557 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ,กล้า..  มี review
   ชวนพิศ วงศ์สามัญ / 2555
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 18 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 19 ไอเทม)
QY25 ช271ก 2555 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล
   ชวนพิศ วงศ์สามัญ / 2557
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
QY 25 ช271ก 2557 
การบริหารงานพยาบาล  มี review
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY105 ก459ง 2548 
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practic..  มี review
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY 154 ก469 2553. 
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing Practic..  มี review
    / 2556
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY154
ก469 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [14]   [แสดง 12/168 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.