ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 168 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ..
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106 ก482 2549 
การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2556 สมาคมพยาบาลแห่งปร..
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY 16 ก482กป 2556 
การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2556 สมาคมพยาบาลแห่งปร..
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 16 ก482 2556 
การประเมินความเจ็บปวดและกลวิธีในการช่วยเหลือบรรเทาปวดแก่เด็ก..
   รุจา ภู่ไพบูรณ์. / 2532
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY161 ร654ร 2532 
การประเมินภาวะโภชนาการ= Nutritional assessment
   จินตนา สุวิทวัส / 2561
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
QU145 จ483ก 2561 
การปรับตัวของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่อ..
   ศรินยา พลสิงห์ชาญ. / 2541
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WJ 342 ศ174ก 2541. 
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ= Pe..
   ชลิดา ธนัฐธีรกุล / 2561
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การพยาบาลผู้ป่วยเด็กฯ ระบบทางเดินปัสสาวะ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WY159 ช251ก 2561 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด./ ผ่องพรรณ อรุณแสง  มี review
   ผ่องพรรณ อรุณแสง. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY 152.5 ผ225ก 2554. 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  มี review
   ผ่องพรรณ อรุณแสง. / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152.5 ผ225ก 2549 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY 152.5 ผ225ก 2556 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2560
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5 ผ225ก 2560 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด/ ผ่องพรรณ อรุณแสง  มี review
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5 ผ225ก 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [14]   [แสดง 12/168 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.