ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 168 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาการผลิตและการพัฒนาคุณภาพพยาบา..
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY18
ข291 2555 
คู่มือการจัดการแหล่งเรียนรู้และตำบลศูนย์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาส..
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลชุมชน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext คู่มือการจัดการ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590 ค695 2555 
คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต   มี review
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY18
ค695 2555 
จากความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ สายหยุด นิยมวิภาต./ สายหยุด นิย..
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WZ100 จ291 2556 
ชุดความรู้การพัฒนากลไกและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ค 2553 
ต่างวัยใจเดียวกันเพราะเราต่างมีหัวใจดวงเดียวกัน
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1064.T5
ต299 2553 
ทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน   มี review
   พรทิพย์ บุญพวง / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext ทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY152
พ239ก 2555 
นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล : ..
    / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA546 น352 2559 
นิทาน "แตงโมเป็นไข้เลือดออก"./ กนกวรรณ ศักดิ์แสน...[และคนอื่..
   กนกวรรณ ศักดิ์แสน...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 ก125ต 
นิทาน"ชมพู่เป็นเหา"./ จันทนา ฉางเข้าไชย...[และคนอื่นๆ]
   จันทนา ฉางเข้าไชย...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 จ246ช 
นิทาน"ปีศาจขนมหวาน"./ ธัญลักษณ์ นะฟั่น...[และคนอื่นๆ]
   ธัญลักษณ์ นะฟั่น...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 ธ469ป 
นิทาน"ปู๊ด ปู๊ด อุ๊ย! ออกมาแล้ว"./ ประกายดาว ทะตัน...[และคนอ..
   ประกายดาว ทะตัน...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 ป191ป 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [14]   [แสดง 12/168 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.