ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 168 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในงานผู้..
   วิสัย คะตา. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WY 105 ว776ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผ..
   สุภี บริบูรณ์. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WX 158 ส839ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับการให้บริ..
   อาภัตรา ผการัตน์ / 2551
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WX153 อ632ก 2551 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบั..
   กาญจนา จันทะนุย. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 20.5 ก425ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ..
   เข็มทอง หน่อศรีดา / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WT120 ข638ก 2550 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะส..
   ละมัย ธานีวรรณ. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 105 ล174ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรง..
   ละดาวัลย์ ขุราษี. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WX 158 ล169ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ..
   อัมพรพรรณ ธีรานุตร. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WY 152 อ555พ 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล..
   ประคอง อินสอน. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 100.5 ป198ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมตรวจผู้ป่วย ..
   เนาวรัตน์ ภูมิบุญชู. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 162 น836ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษารายบุคค..
   สุจิตรา กฤติยาวรรณ.
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM 20 ส753ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเฉียบพ..
   บุปผา โคตะนิวงษ์. / 2549
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WY 161 บ639ก 2549. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [14]   [แสดง 12/168 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.