ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 168 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสร้างจินตภาพสำหรั..
   สมบูรณ์ ชัยชนะ. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WH 250 ส257ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำหรับครอบครัวเพื..
   ขจิต บุญประดิษฐ. / 2549
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WS 200 บ139ก 2549. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารยาในหอผู้ป่ว..
   นฤมล แก่นสาร. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WB 340 น276ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบันทึกการพยาบาลของ..
   รัตนา ยวงคำมา.
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 161 ร375ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อพิทักษ..
   สุรัชชนา ประมินทร์. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ W 85 ส856ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการก..
   นิตยา โสมเกษตรินทร์. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WY 105 น578พ 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการก..
   กรวสา อินทร์แปลง. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ QZ 266 ก181 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยล่วงหน้าสำ..
   พรรณี ช่างเหล็ก. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WQ 340 พ272ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชผู้ป่วยจิ..
   นวลละออง ทองโคตร / 2553
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 น339 2553 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนเองจากการถู..
   รตน ผลินยศ. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ HQ 35 ร129 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในองค์..
   ชาติ ไทยเจริญ. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WA 590 ช516ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบ..
   ทัศนีย์วรรณ ธีสุระ.
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WK 810 ท367ก 2549. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [14]   [แสดง 12/168 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.