ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 168 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างมาตรฐานการพยาบาลทารกคลอดก่อ..
   บุญนะ รอดทิม. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 159 บ474ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างแร..
   วิยะดา เงินศรี. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ BF 481 ว678ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การออกแบบชุดบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน..
   วนิดา ศิริสวัสดิ์. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WT 100 ว171ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้กระบวนการพยาบาลครอบครัวของพยา..
   ทัตพิชาญ์ พิมพ์อักษร. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WY 20.5 ท343 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของศูนย์สุ..
   ทองพูน กริ่งสันเทียะ. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ W84.6 ท287 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการบันทึ..
   มลฤดี ประสิทธิ์. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WY 100.5 ม211ค 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพครอบคร..
   ปิยะนุช แก้วภู. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WP 580 ป621ค 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความเข้มแข็งอดทนและผลลัพธ์การเผชิญป..
   เฉลิมศรี สรสิทธิ์. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WI 735 ฉ432 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง บทบาทการพยาบาลจิตเวชการปรึกษาและการ..
   ศรชนก สุทาวัน. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 160 ศ133บ 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง บทบาทของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด..
   ธิโสภิญ ทองโชติ. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 159 ธ619บ 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง บทบาทของแม่ที่มีบุตรวัยทารกตามวิถีช..
   พนารัตน์ พึ่งชัยภูมิ. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
วพ WY 157 พ797บ 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง บทบาทพยาบาลจิตเวชชุมชนในการดูแลผู้ป..
   มารศรี ปาณีวัตร. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WM 203 ม468บ 2548. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [14]   [แสดง 12/168 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.