ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 22 ไอเทม)
WY157 กพ492 ล.1 2554 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์= Nursin..
    / 2554
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY 157 กพ492 ล.1 2554 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น..
    / 2556
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลชุมชน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY 106 ก492 ล.1 2556 
เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล= Professional..
    / 2558
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 24 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 25 ไอเทม)
WY101 ป392 ล.1 2558 
เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล= Professional..
    / 2558
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 23 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 25 ไอเทม)
WY101 ป392 ล.2 2558 
เอกสารการสอนชุดวิชา มโนมติและกระบวนการพยาบาล= Nursing concep..  มี review
    / 2553
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 18 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY 100 ส747อม ล.1 2553 
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Nursing care of..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY 159 ก492 ล.2 2551. 
สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล/ จัดทำโดย อารี ชีวเกษมสุข
   อารี ชีวเกษมสุข / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY105 อ658ส 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.