ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รัชนี ครองระวะ.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รัชนี ครองระวะ.
 ชื่อเรื่อง 
โครงการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญยาตรี (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ/รัชนี ครองระวะ,วิภาวรรณ อริยานันท์ และ ภิรมยื ลี้สุวรรณ์.
 พิมพ์ลักษณ์  ราชบุรี. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช. 2551.
 เลขเรียก  วจ W19.5 ร333ค 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  150 แผ่น.
 หมายเหตุ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนก.
 หัวเรื่อง  1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล--หลักสูตร--การประเมิน.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย
งานวิจัย
วจ W19.5 ร333ค 2551  
  
ชั้นหนังสือวิจัย On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198213

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.