ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 740 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ เด็ก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอดทารกกลุ่มอาการดาวน์ = Pr..
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

WQ 209
ก451 2556 
การปฏิบัติพัฒนกิจของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัย 1-3ปีที..
   นุสรา โชติชัย / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WS105.5 น745ก 2550. 
ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ = Disorders of sex devel..
   สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WS320
ส236 2561 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่องการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในเด็กติดเชื้..
   สัตยา ไชยเสริฐ
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WC503
ส569 2552 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ..
   กฤติยา โนนใหญ่ / 2555
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WU113 ก277ผ 2555 
วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก (CDMH)/ สถ..
   วารสารเย็บเล่ม ที่ วารสาร(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

SERIALS [2555] 
วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก (CDMH)/ สถ..
   วารสารเย็บเล่ม ที่ วารสาร(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

SERIALS [2556] 
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย
   """" / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""" 
ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับอักเสบซี ..
   ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์...[และคนอื่นๆ]. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
100 year king chulalongkorn memorial hospital : Pediatric pr..
    / 2557
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS200 P371 2557 
3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก/ สุริ..
   สุริยเดว ทรีปาตี / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ792.T5 ส863 2556 
Advanced Pediatric Critical Care Nursing/บรรณาธิการ สุถ..
   สุภารัตน์ ไวยชีตา.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS200 ส837 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [62]   [แสดง 12/740 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.