ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 21 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เลือด โรค การวินิจฉัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย= Common cardiac surgery (ฉบับปรั..
   จรัญ สายะสถิตย์ / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WG169 จ154 2560 
แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย สำหรับประเทศไทย = Thailands ..
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
QY470 น927 2558 
ตรวจเลือดไวรัสลงตับ   มี review
   ประสาร เปรมะสกุล / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW170
ป411ต 2553 
พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QY4 พ218ย 2555 
Pancytopenia : สาเหตุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ = Pancytopenia : ..
   พีระพล วอง / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WH120 พ798p 2555 
คู่มือตรวจเช็กร่างกายจากผลเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ./ ลีลาวดี แก..  มี review
   ลีลาวดี แก้วรังสี. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QY400 ล514ค 2554 
ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในปร..
   วิชัย ประยูรวิวัฒน์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 18 ไอเทม)
WH100 ต367 2550 
ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในปร..
   วิชัย ประยูรวิวัฒน์ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH100 ต367 ล.2 
อายุรกรรมห้องปฏิบัติการสำหรับภาวะอุดตันของหลอดเลือดจากลิ่มเล..
   วิโรจน์ ไววานิช.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WG540 ว712 2550 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อกา..
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WG25 ก451 2556 
ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ/ วีรวรร..  มี review
   วีรวรรณ เล็กสกุลไชย / 2555
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ,หนังสือสำรอง ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QY400 ว835ต 2555 
โรคเลือดออกง่าย (จัดการได้) ง่ายนิดเดียว
   ศรัญญา พงษ์อุดม / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext โรคเลือดออกง่ายฯ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WH120 ศ159ร 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/21 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.