ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ผู้ป่วย การดูแล
ผลการค้นหา เลขเรียก
ทุนทางสังคมในการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวของศู..
   ชุตินันท์ โคตรทัศน์ / 2551
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WC503 ช616ท 2551 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การบริหารโครงการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ..
   ศรัญญู ทิพประมวล / 2556
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503 ศ159ก 2556 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี..
   เบญจมาภรณ์ ชุมแสง / 2553
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC 503 บ783พ 2553. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.