ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร - - การบริหาร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-659-795-7
 ผู้แต่ง  วิสัย คะตา.
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในงานผู้ป่วยในกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจารโร จังหวัดสกลนคร./ วิสัย คะตา.
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, 2547.
 เลขเรียก  วพ WY 105 ว776ก 2547.
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก] - ฉ, 98 แผ่น.
 หมายเหตุ  รายงานการศึกษาอิสระ(พย.ม.) - - สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
 หัวเรื่อง  โรพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร - - --การบริหาร.
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยในโรงพยาบาล - - --การบริหารความเสี่ยง - - --ไทย - - --สกลนคร.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WY 105 ว776ก 2547.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WY 105 ว776ก 2547. ฉ.2 
  
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 206427

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.