ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. การตวรจร่างกาย 2. การวินิจฉัยโรค

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-72-3176-2
 ผู้แต่ง  จินตนา ศิรินาวิน และสาธิต วรรณแสง.
 ชื่อเรื่อง 
ทักษะทางคลินิก =Clinical Skills / จินตนา ศิรินาวิน และสาธิต วรรณแสง.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. หมอชาวบ้าน. 2551.
 เลขเรียก  WB200 จ483ท 2551
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขปรับปรุง).
 ลักษณะทางกายภาพ  xvi, 415 หน้า.
 หมายเหตุ  มีซีดีประกอบ.
 หัวเรื่อง  สาธิต วรรณแสง,ผู้แต่งร่วม.
 หัวเรื่อง  1. การตวรจร่างกาย 2. การวินิจฉัยโรค.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WB200 จ483ท 2551  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WB200 จ483ท 2551  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197199

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.