ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. การพยาบาล - - ชุมชน. 2.สุขภาพชุมชน . 3.การดูแลสุขภาพ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อมาวสี อัมพันศิริรัตน์.
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการดูแลสุขภาพชุมชน ภายใต้แผนงานสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง/อมาวสี อัมพันศิริรัตน์...[และคนอื่นๆ].
 พิมพ์ลักษณ์  [ม.ป.ท.]. [ม.ป.พ.]. [ม.ป.ป.].
 เลขเรียก  วจ. WA 546 อ298ร
 ลักษณะทางกายภาพ  148 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.ภรณี เลื่องอรุณ 2.พรรณเรือง อมิตาภา 3.สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 4.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6.สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล(สภาการพยาบาล).
 หัวเรื่อง  1. การพยาบาล - - ชุมชน. 2.สุขภาพชุมชน . 3.การดูแลสุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ. WA 546 อ298ร  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198858

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.