ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.สารเคมี ผลกระทบต่อสุขภาพ 3.อาชีวอนามัย การประเมินความเสี่ยง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-03-2505-5
 ผู้แต่ง  อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.
 ชื่อเรื่อง 
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ = Health Risk Assessment/อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.
 เลขเรียก  WA100 อ176ก 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  356 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.สารเคมี--ผลกระทบต่อสุขภาพ 3.อาชีวอนามัย--การประเมินความเสี่ยง.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA100 อ176ก 2552 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA100 อ176ก 2552 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WA100 อ176ก 2552 ฉ.8 
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA100 อ176ก 2552 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA100 อ176ก 2552 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA100 อ176ก 2552 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA100 อ176ก 2552 ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA100 อ176ก 2552 ฉ.15 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 203663

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.