ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล การบริหาร 2.บริการพยาบาล การควบคุมคุณภาพ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-03-2130-9
 ผู้แต่ง  พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์.
 ชื่อเรื่อง 
คุณภาพการบริหารการพยาบาล/พวงทิพย์ ชัยสฤษดิ์.
 พิมพ์ลักษณ์  2551. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
 เลขเรียก  WY105 พ466 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  413 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล--การบริหาร 2.บริการพยาบาล--การควบคุมคุณภาพ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY105 พ466 2551 ฉ.5 
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY105 พ466 2551 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY105 พ466 2551 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY105 พ466 2551 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY105 พ466 2551 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 ตุลาคม 2563
  จอง
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY105 พ466 2551 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY105 พ466 2551 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 ตุลาคม 2563
  จอง
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY105 พ466 2551 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY105 พ466 2551 ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY105 พ466 2551 ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 28 กันยายน 2563
  จอง
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY105 พ466 2551 ฉ.15 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198273

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.