ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลจิตเวช การศึกษาเฉพาะกรณี 2.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การศึกษาเฉพาะกรณ๊ 3.การพยาบาลสูติศาส

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-613-781-6
 ผู้แต่ง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช=Selected case study on Maternal and Child Nursing and Pshychiatric หน่วยที่ 1-7.
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545.
 เลขเรียก  WY157 ม246ก ล.1 2545
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 14.
 ลักษณะทางกายภาพ  720หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลจิตเวช--การศึกษาเฉพาะกรณี 2.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณ๊ 3.การพยาบาลสูติศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY157 ม246ก ล.1 2545  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY157 ม246ก ล.1 2545  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 195686

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.