ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้สูงอายุ 2.ผู้ป่วย การดูแล แง่สุขภาพ 3.จิตสรีรวิทยา 4.การพยาบาลศัลยศาสตร์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-981-25-9977-3
 ผู้แต่ง  ผ่องศรี ศรีมรกต.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1/ผ่องศรี ศรีมรกต ; บรรณาธิการ[ผู้แปล สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์...[และคนอื่นๆ].
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. ไอกรุ๊ป เพรส. 2551.
 เลขเรียก  WY152 ก492 ล.1 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  672 หน้า.
 หมายเหตุ  แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Medical-Surgical nursing : Clinical Management for positive outcomes [edited by] Joyce M.Black,Jane Hokanson Hawks.
 หัวเรื่อง  I.สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์;ผู้แปล.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลผู้สูงอายุ 2.ผู้ป่วย--การดูแล--แง่สุขภาพ 3.จิตสรีรวิทยา 4.การพยาบาลศัลยศาสตร์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 11 ตุลาคม 2563
  จอง
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.15 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.16 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.17 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
17. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.18 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
18. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.19 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
19. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.20 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
20. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.21 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
21. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.22 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
22. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.23 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
23. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.24 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
24. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.25 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
25. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.26 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
26. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.27 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 ตุลาคม 2563
  จอง
27. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.28 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
28. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.29 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
29. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.30 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
30. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 ล.1 2551 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 199730

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.