ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลศัลยศาสตร์ 2.การดูแลก่อนศัลยกรรม 3.การพยาบาลในห้องผ่าตัด 4.ห้องผ่าตัด มาตราฐาน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-82-3235-5
 ผู้แต่ง  เรณู อาจสาลี.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด = Rerioperative nursing/เรณู อาจสาลี.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. เอ็น พี เพรส. 2550.
 เลขเรียก  WY161 ร765ก 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  160 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลศัลยศาสตร์ 2.การดูแลก่อนศัลยกรรม 3.การพยาบาลในห้องผ่าตัด 4.ห้องผ่าตัด--มาตราฐาน.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY161 ร765ก 2550 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198504

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.