ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลเด็ก 2.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-293-931-4
 ผู้แต่ง  พรทิพย์ ศิริบูลย์พิพัฒนา.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2/พรทิพย์ ศิริบูลย์พิพัฒนา.
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 2552.
 เลขเรียก  WY159 ก492 ล.2 2552
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 7.
 ลักษณะทางกายภาพ  467 หน้า.
 หมายเหตุ  หนังสือซื้อมาแทน.
 หัวเรื่อง  1.พรทิพย์ ศิริบูลย์พิพัฒนา 2.สถาบันพระบรมราชชนก โครงการสวัสดิการวิชาการ.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลเด็ก 2.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 ก492 ล.2 2552 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 200647

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.