ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลในเคหะสถาน 2.พยาบาล,การให้บริการ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-99-2296-5
 ผู้แต่ง  มาลิณี ชลานันต์.
 ชื่อเรื่อง 
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/มาลินี ชลานันต์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  โครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.
 เลขเรียก  WB310 ม497ก 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  88 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.สภากาชาดไทย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลในเคหะสถาน 2.พยาบาล,การให้บริการ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WB310 ม497ก 2552  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB310 ม497ก 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB310 ม497ก 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB310 ม497ก 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB310 ม497ก 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB310 ม497ก 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 204087

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.