ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลในโรคเฉพาะทาง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-977-070-6
 ผู้แต่ง  ชมนาด วรรณพรสิริ.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1/ชมนาด วรรณพรสิริ. และวราภรณ์ สัตยวงศ์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  โครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. ธนาเพรส. 2551.
 เลขเรียก  WY 152 ช166ก 2551.
 ครั้งที่พิมพ์  2
 ลักษณะทางกายภาพ  345 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.วราภรณ์ สัตยวงศ์. 2.สถาบันพระบรมราชชนก โครงการสวัสดิการวิชาการ.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลในโรคเฉพาะทาง.
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1-2551.pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551. ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551. ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551. ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551. ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551. ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551. ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551. ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551. ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551. ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ช166ก 2551. ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 203839

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.