ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล. 2.การวินิจฉัยโรค. 3.การพยาบาล - - การบริหาร. 4.ความพอใจของผู้ป่วย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-03-2393-8
 ผู้แต่ง  วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
 ชื่อเรื่อง 
การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัย/ วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. บริษัท วี.พริ้นท์. 2552.
 เลขเรียก  WY 105 ว712ก 2552.
 ลักษณะทางกายภาพ  87 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล. 2.การวินิจฉัยโรค. 3.การพยาบาล - - การบริหาร. 4.ความพอใจของผู้ป่วย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 105 ว712ก 2552.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 105 ว712ก 2552. ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 105 ว712ก 2552. ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 105 ว712ก 2552. ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 105 ว712ก 2552. ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 105 ว712ก 2552. ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 105 ว712ก 2552. ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 105 ว712ก 2552. ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 105 ว712ก 2552. ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 105 ว712ก 2552. ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 203128

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.