ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.Education,Nursing congresses 2.Nursing congresses

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
International caring conference:caring as a path of educational and nursing development August 6-8,2006 Rama Garden Hotel Bangkok,Thailand/[edited by] la-iad Jamjum...[at al].
 พิมพ์ลักษณ์  2006. Yutharint printing. Nonthaburi.
 เลขเรียก  Ref WY18 S652i 2006
 ลักษณะทางกายภาพ  134 p.
 หัวเรื่อง  I.La-iad Jamjum,ed.
 หัวเรื่อง  1.Education,Nursing--congresses 2.Nursing--congresses.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
Ref WY18 S652i 2006  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
Ref WY18 S652i 2006  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
Ref WY18 S652i 2006  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
Ref WY18 S652i 2006  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
Ref WY18 S652i 2006  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
Ref WY18 S652i 2006  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
Ref WY18 S652i 2006  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
Ref WY18 S652i 2006  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
Ref WY18 S652i 2006  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
Ref WY18 S652i 2006  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 200573

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.