อื่น ๆ

 

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม=PET imaging in dem..
ชนิสา โชติพานิช,บรรณาธิการ||โรงพยาบ..
นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอ..
วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,บรรณาธิการ||สม..
ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีส..
วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,บรรณาธิการ||สม..
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้..
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
รายงานประจำปี 2561 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุ..
กรมควบคุมโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ||กรม..
บทบาทพยาบาลในการจัดการระบบการดูแลสุขภาพ กรณีก..
ทัศนา บุญทอง,บรรณาธิการ|ขนิษฐา นันท..
รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูง..
ทัศนา บุญทอง,บรรณาธิการ|ขนิษฐา นันท..
พยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ/ผู้เขียน, สิ..
สิรินาฎ ศิริสุนทร||สภาการพยาบาล|สำน..
เรื่องควรรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/สำ..
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส..
รายงานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโ..
ปิยนุช ภิญโย...[และคนอื่นๆ]||ปิยนุช..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุดhttp://online.pubhtml5.com/acks/pscj/httponline.pubhtml5.comacksfyfz  

ตำราหลักทางการพยาบาล 


รายชื่อหนังสือใหม่
รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ (ชุดที่ 2)

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2562


รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2562

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

*ข่าวสารสาระน่ารู้*

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.