อื่น ๆ
 
   

คำค้น:

 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลพื้นฐาน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) /สุปาณี..
สุปาณี เสนาดิสัย,บรรณาธิการ|วรรณภา ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์/ผู้เขียน, ประทุม สร้อยวง..
ประทุม สร้อยวงศ์||มหาวิทยาลัยเชียงใ..
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค =Handbook of medical..
ปราณี ทู้ไพเราะ
ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา=Textbook of medici..
ธนันดา ตระการวนิช,บรรณาธิการ|สาธิต ..
ตับอ่อน=Pancreas/บรรณาธิการ, สุพจน์ พงศ์ประสบ..
สุพจน์ พงศ์ประสบชัย,บรรณาธิการ|รังส..
กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล/เพ็ญจ..
เพ็ญจันทร์ แสนประสาน||มหาวิทยาลัยชั..
มะเร็งตับและท่อน้ำดี=Liver and bile duct canc..
รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ,บรรณาธิการ||จุฬา..
พยาธิวิทยา=Anatomic pathology/บรรณาธิการ, จริ..
จริยา ไวศยารัทธ์,บรรณาธิการ||มหาวิ..
คู่มือยา=Handbook of drugs/ปราณี ทู้ไพเราะ||H..
ปราณี ทู้ไพเราะ
เยื่อบุมดลูกต่างที่=Endometriosis/บรรณาธิการ ..
ประสงค์ ตันมหาสมุทร,บรรณาธิการ||มหา..
มะเร็งปากมดลูก=Cervical cancer/จิตติ หาญประเส..
จิตติ หาญประเสริฐพงษ์||มหาวิทยาลัยส..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด


     

ตำราหลักทางการพยาบาล
รายชื่อหนังสือใหม่

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 2)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 3) 

*ข่าวสารสาระน่ารู้*

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.