อื่น ๆ
 
   

คำค้น:

 
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การรักษาด้วยความเย็น-ความร้อน/กันยา ปาละวิวั..
กันยา ปาละวิวัธน์
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง=Nursing care fo..
กล้าเผชิญ โชคบำรุง||มหาวิทยาลัยขอนแ..
ยิ่งเดิน ยิ่งผอม ยิ่งสุขภาพดี/คิมซารา, เขียน;..
คิมซารา||ภัททิรา จิตต์เกษม,ผู้แปล
ปราบโรคด้วยปัญญา/พวงเพชร สุพาวาณิชย์||หลักสู..
พวงเพชร สุพาวาณิชย์||มูลนิธิพัฒนาก..
บทเรียนเปลี่ยนโรค/ผาสุข แก้วเจริญตา||หลักสูต..
ผาสุข แก้วเจริญตา||มูลนิธิพัฒนาการ..
คมความคิดในมุมต่าง/ผู้เขียน,แสงทอง จันทร์เฉิด..
แสงทอง จันทร์เฉิด||กรมควบคุมโรค. กอ..
อัตชีวประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปร..
สันติสุข โสภณสิริ||กรมควบคุมโรค. กอ..
แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง/ผู้เร..
ธีรพร สถิรอังกูร||สมจิตต์ วงศ์สุวรร..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด


     

ตำราหลักทางการพยาบาล
รายชื่อหนังสือใหม่

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 2)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 3) 

คลังข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 

*ข่าวสารสาระน่ารู้*

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.