อื่น ๆ
 
   

คำค้น:

 
 
EDS HEALTH (CINAHL New version)
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 *** แนะนำวารสารทางการพยาบาล (ภาษาต่างประเทศ) ***   

      


*** แนะนำวารสารวิชาการแพทย์และการพยาบาล มาใหม่***  

       

    


*** แนะนำนิตยสารใหม่***   

           

***รายชื่อหนังสือ ตำรา และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วไป**
      ห้องสมุด ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บุคลากร ได้ร่วมพิจารณาเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังรายชื่อเอกสารด้านล่างนี้ 
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด

(
โปรดเลือกคลิกที่ ► เข้าร่วมเสนอรายชื่อหนังสือ)

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การประเมินผลการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอาย..
ธัญพร ชื่นกลิ่น||นงณภัทร รุ่งเนย|นภ..
คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูก/ผ..
ปิยธิดา อยู่สุข||กรมการแพทย์. โรงพย..
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ/ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบ..
อรพิณ ฐาปนกุลศักดิ์,บรรณาธิการ|สิริ..
ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การ..
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)|กระท..
คู่มือป้องกันโรคไตอย่างยั่งยืน:ผ่านการจัดการโ..
ชาตรี บานชื่น...[และคนอื่นๆ]||ชาตรี..
รายงานประจำปี 2562 สภาการพยาบาล=Annual report..
สภาการพยาบาล||สภาการพยาบาล
รายงานประจำปี 2562 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผ..
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข||สถาบั..
รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัย..
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)|กระท..
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนา..
เกรียง ตั้งสง่าและคณะ||สำนักงานสาธา..
แนวทางการดูแล "ผู้สูงอายุ" ในช่วงที่มีการระบา..
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด

     

ตำราหลักการพยาบาล

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ *ข่าวสารสาระน่ารู้*

Facebook


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.