แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / โดยสมชาติ กิจยรรยง 001..
   สมชาติ กิจยรรยง / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GV1229 ส239ร 
108มงคลพระบรมราโชวาท
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN6129.T5 ม114 2556 
113 ปี ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม : 69 ปี โรงพยาบาลศรีธัญญา พ.ศ.2553..
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WZ 100 ว559 2553 
12 ปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน รวมพลังกู้ชาติ 001
   อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB50 อ269ป 
120 ปี มหิดลอดุลยเดช = 120 Years of Prince Mahidol./ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พ..
    / 2555
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS 578.32.M33 ห159 2555 
120 ปี สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2532-2552/ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต...[และคณะ]
   เกียรติภูมิ วงศ์รจิต...[และคณะ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WM 105 ส743 2552. 
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ/ ทิศนา แขมมณี
   ทิศนา แขมมณี / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
LB1025.3 ท512ส 2555 
16 คำกิริยาที่ใช้บ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ 001
   ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PE1460 ส728 
18 Years anniversary trauma registry 1997-2014
   Polkert, Varunchaporn. / 2015
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY31 P769 2015 
2+8 นโยบาย กกอ. : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8 (พ.ศ.2556 - 2560)และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย..
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB2322.2 น199 2560 
20 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ 001
   บรรลุ ศิริพานิช / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WT120บ ย 2541 
20 ปี สาระกับถุงยางอนามัย/ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์..
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 110 ก151ส 2553. 
20 ปีโรงพยาบาลอุบลรัตน์ 001
   โรงพยาบาลอุบลรัตน์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
2000 Lippincotts nursing drug guide
    / 2000
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV4 K181 2000 
2012 Delmar nurse's drug handbook./edition,George R. Spratto, Adrienne L. Woods
    / 2012
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
2014 Lippincotts nursing drug guide /Amy M. Karch
   Karch,Amy M. / 2014
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
2019 Lippincott pocket drug guide for nurses
   Karch, Amy M. / 2019
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV39 K18l 2019 
209 คำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง
   พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
DS586 ค383 2559 
24 th Anniversary RCPT Internal Medicine Guidelines 2008
   คณะอนุกรรมการสารสนเทศ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย.
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
VCD 000113 
25 ปี วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สตรีไทย...ผู้นำสตรีโลก วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2552 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร/มูลนิธิหม่..
   มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WZ100 ม686 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [651]   [แสดง 20/13001 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.