แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่ต้องว้าเหว่ หวั่นไหว ได้มั้ยเนี่ย =Born to be happy./ นารา ดารา
   นารา ดารา / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF636 น482ม 2552 
ไม่สนว่าเก่งมาจากไหน./ ทิม พิธา,เขียน
   พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN6071.S75 พ677 2555 
ไม่เป็นไร 10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ไร้แอลกอฮอล์/ จัดทำโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา..
    / 2557
   เรื่องสั้น ที่ เรื่องสั้น(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
รส ม969 2557 
ไม่ได้ตั้งใจรัก แต่ดันรักเธอหมดใจ= Accident love
   ตุ๊กตาต้วมเตี้ยม / 2553
   เรื่องสั้น ที่ เรื่องสั้น(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ต613ม 2553 
ไม้ริมรั้ว 001
   เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QV770.JT3 ส316 2542 
ไล่: Club Dread
   ซอร์เรสส์,วอลเทอร์
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ซ319 2553 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชุดเสริมใยเหล็ก เล่ม 1/โดยเชาวัน เชวงเดช..
   เชาวัน เชวงเดช / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PE1130 ช728วส 2539 
ไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย!= Quick grammar
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PE1112 ว976 2560 
ไวยากรณ์อังกฤษพื้นฐานพร้อมแบบฝึกหัด/เชาวน์ เชวงเดช 001
   เชาวน์ เชวงเดช / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PE1130 ช728ว 2538 
ไวยากรณ์อังกฤษพื้นฐานพร้อมแบบฝึกหัด/เชาวน์ เชวงเดช 001 อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก/ สัจพันธ์ อัศวเสนา 001..
   เชาวน์ เชวงเดช สัจพันธ์ อัศวเสนา / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1130 ช728ว 2538 WB115 ส551อ 2536 
ไวยากรณ์และเทคนิคภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ = Grammar and techniques of the English language ..
   เลิศ เกษรคำ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

(มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
PE1112 ล881ว 2560 
ไวรัสตับอักเสบทุกสายพันธุ์
   วัทยา วาริทธีว์ / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC536 ว417ว 2554 
ไวรัสตับอักเสบบีและมะเร็งตับ = Hepatitis B virus andliver cancer   มี review
   พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW170 พ778ว 2553 
ไวรัสตับอักเสบและการป้องกัน/ ยง ภู่สุวรรณ 001
   ยง ภู่วรวรรณ / 2533
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC536 ภ526 
ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พื้นฐาน= Fundamental of medical virology
   ดลฤดี สงวนเสริมศรี / 2558
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QW160 ด148ว 2558 
ไวษณวี / ทมยันตี 003
   ทมยันตี / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ท121ว ล.2 
ไวษณวี / ทมยันตี 003
   ทมยันตี / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ท121ว ล.1 
ไส้เลื่อน
    / 2557
   การพยาบาล,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WI950 ส995 2557 
ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด= IQ and aptitude tests
   คาร์เตอร์, ฟิลิป
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
BF431.3 ค335 2562 
ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน..
   ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
BQ4570.S3 ศ722อ 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 [652]   [แสดง 20/13023 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.