แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท/วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท..
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท.
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY19 ว585ว [ม.ป.ป.] 
29 โรคอันตรายอันป็นผลจากภาวะโลกร้อน = 29 Diseases Caused by Global Warming/พิสุทธิพร ฉ่ำใจ..
   พิสุทธิพร ฉ่ำใจ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA30.5 ย318 2551 
3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก/ สุริยเดว ทรีปาตี..
   สุริยเดว ทรีปาตี / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ792.T5 ส863 2556 
3 ประสาน อปท - รพ - สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน./ เขียน ขนิษฐา นันทบุตร,บรรณาธิการ,ดวงพร เฮงบุณยพันธ์..
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 546 ข226 2550 
30 พิธีกรรมพิสดาร เล่ม 1/เจริญ ตันมหาพราน 001
   เจริญ ตันมหาพราน / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
BQ4990.T5 จ723ส ล.1 
33 กฎทอง : สู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำ./ วิชัย กอสงวนมิตร
   วิชัย กอสงวนมิตร. / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HF 5549 ว539ก 2552. 
34 ปี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี= 34th Anniversary of nopparat rajathanee hospital
    / 2559
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WX2.JT3 น184 2559 
36 ปี แห่งความภาคภูมิใจโรงพยาบาลบึงกาฬ./ ไพบูลย์ จัตกุล...[และคนอื่นๆ]..
   ไพบูลย์ จัตกุล...[และคนอื่นๆ].
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WX28 พ978 
365 วันมหัศจรรย์ ของหนุ่ย นันทกานต์ 003
   นันทกานต์ ฤทธิ์วง / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส น416ว 
365วันแห่งรัก
   ร่มแก้ว.
   นวนิยาย ที่ ชั้นนวนิยาย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ร147ส 2551 
4 โรคยอดฮิต คร่าชีวิตคนไทย : มะเร็ง หัวใจ ไต หลอดเลือดสมองอุดตัน..
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QZ200 ส734 2561 
40 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค/ บรรณาธิการ,สำนักจัดการความรู้..
    / 2557
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WA110 ค152 2557 
40 เกม ละลายพฤติกรรมและกิจกรรมไซโคโชว์./ ปริญญา ตันสกุล
   ปริญญา ตันสกุล. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GV 1229 ป458ก ล.1 2554. 
42 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
   พึงพิศ การงาม...[และคณะ].
   หนังสือทั่วไป,หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 27 ไอเทม)
อ LB พ811ส 2547 
43 ปีกรมอนามัย
    / 2538
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WA540.T5 ก170อ 2538 
45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    / 2561
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY19 ม226 2561 
5 ทศวรรษโรงพยาบาลขอนแก่น 2543
   โรงพยาบาลขอนแก่น.
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WA990.T53K45 -285 2543 
50 ปี พุทธศักราช 2506-2556 โรงพยาบาลสุโขทัย/ โรงพยาบาลสุโขทัย
    / 2556
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WX2.JT3 ร925 2556 
50 ปี สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี./ กัลยา นาคเพ็ชร์...[และคนอื่นๆ]..
   กัลยา นาคเพ็ชร์...[และคนอื่นๆ]. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ HV 580.T5 ก398 2554. 
50 วิธีสร้างแรงจูงใจให้อยากไปทำงานทุกวัน./ Yama
   Yama. / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
BF 481 ย246ว 2551. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [651]   [แสดง 20/13001 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.