แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
50 สุดยอดทฤษฎีของโลกจากมันสมองนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
Q 180.55 ห556 2557 
500 เรื่องน่ารู้ ประชาคมอาเซียน   มี review
    / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
DS526.7 ห541 2555 
50ปี แห่งความภาคภูมิใจ 2506-2556./ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ;คณะผู้จัดทำ,มลิวัลย์ เชื้อรื่น...[และคนอื่นๆ]..
    / 2556
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ WZ1 ว585 2556 
55 ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม = Mahasarakam Hospital
   โรงพยาบาลมหาสารคาม.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ.WX 2 ร111 
55ปี การศึกษาพยาบาล มช.= 55th Year of Nursing Education,Chiang Mai University
    / 2558
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY16 ก522มช 2558 
5ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น..
    / 2560
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ W19.5 ว585 2560 
60 ปี แห่งความภาคภูมิใจ (2498-2558) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา..
   สายสวาท เผ่าพงษ์...[และคนอื่นๆ] / 2558
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ W19.5 ส663 2558 
600 คำถาม พิธีกร : พิธีกร/ ทองสุข มันตาทร
   ทองสุข มันตาทร. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PN 1590.M3 ท317พ 2553 
63 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี : คู่เมืองคนดี
    / 2559
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WX2.JT3 ร925 2559 
65 ปี แห่งความทรงจำ 2489-2554 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ..
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ. / 2554
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WZ80 ว585 2554 
66 วิธีลับคมสมอง = 66 methods to strengthen your brain
   โทะชิโนะริ, คะโตะ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
BF431 ท919ห 2559 
7 ทศวรรษแห่งการเป็นผู้นำ 2489 - 2559
    / 2559
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY19 ท239 2559 
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถคู่พระบารมี/ จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉล..
    / 2560
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS 578.32.S57 จ567 2560 
7 อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ 001
   โควี่ ฌอน / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ค975อ 
70 ปี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข/ กรมการแพทย์
    / 2556
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ W24 ก169ป 2556 
70 ปี ครองราชย์มหากษัตริย์ประชาธิปไตย/ คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ..
    / 2560
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS 586 จ688 2560 
70 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
    / 2559
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY19 ว585 2559 
70 สไตล์ สลายพุง
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD212 ส111 [ม.ป.ป.] 
77โรครักษาได้ด้วยแพทย์แผนโบราณ
    / 2556
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB50.JK6 ร924 2556 
80 นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB1029.C45 ช432 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [651]   [แสดง 20/13001 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.