แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
A guide to physical examination
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A guide to physical examination./Barbara Bates
   Bates, Barbara. / 1979
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A manual of laboratory and diagnostic test
   Fischbach, Frances Talaska. / 2015
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QY25 F528m 2015 
A pocket obstetrics / Sir Stanley G. Clayton 001
   Clayton, Stanley G.,Sir / 1979
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ100 C622 
A Pratical Appreach in Internal Medicine / บรรณาธิการ ชุษรา สวนกระต่าย และกมล แก้วกิติณรงค์..
   ชุษณา สวนกระต่าย
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WB115 พ961 2550 
A Rose For Your Pocket : กุหลาบประดับดวงใจ/ติช นัท ฮันห์ : เขียน รสนา :โตสิตระกูล แปล..
   ติช นัท ฮันห์
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 000114 
A summary report of the child first work together (CF-WT)
    / 2013
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS368 S955 2013 
A synopsis of obstetrics and gynecology / by Aleck W. Baurneand J. M.Holmes 001
   Bourne, Aleck W. / 1965
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ100 B775 
A textbook for community-based Teaching and learning in Healand Illness : new health education in the era of livingtogether 001
   Khanitta Nuntaboot / 2001
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY100 K95a 2001 
A textbook for midwives / by Magaret F. Myles 001
   Myles, Margaret F. / 1968
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ160 M997 
A textbook for midwives./Margaret F. Myles
   Myles, Margaret F. / 1961
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A theory for nursing : systems, concepts, process
   King, Imogene M. / 1981
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 86 K52t 1981 
A Wellness way of life / Gwen Robbins , Debbie Powers and Sharon Burgess 001
   Robbins, Gwen / 1997
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 R633w 
A wellness way of life./Gwen Robbins,Debbie Powers,Sharon Burgess
   Robbins, Gwen. / 1997
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
AACN - AANN protocols for practice : monitoring technologies in critically ill neuroscience patients./ edited by Linda R. Littlejohns, Mary Kay Bader
    / 2009
   การพยาบาล ที่ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 160.5 A111 2009 
AACN essentials of critical care nursing
   การพยาบาล ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY154 A111 2019 
AACN essentials of critical care nursing
    / 2014
   การพยาบาล ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY 154 A111 2014 
Abnormal psychology : clinical perspectives on psychologicaldisorders
   Halgin, Richard P. / 2000
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF787 H334 2000 
Abstract : XV International AIDS Conference Bangkok,11-16 July 2004/The International AIDS Society (IAS)
   International AIDS Conference (15th:2004:bangkok).
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
Res WC503 I61a 15th V.1 2004 
Abstract book : การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0" 21 กรกฎาคม 2560..
    / 2560
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Z 5816 ก482a 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [652]   [แสดง 20/13023 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.