แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
An introduction to health psychology / Robert J. Gatchel 001
   Gatchel, Robert J. / 1993
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM105 G259i 
An introduction to Human Embryology : for medical syudents
   Singh,Inderbir.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QM601 S617 
An introduction to theory and erasoning in nursing/Betty M. Johnson
   Johnson,Betty M.
   การพยาบาล ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY86 J66i 2010 
An introduction to theory and reasoning in nursing
   Johnson, Betty M. / 2015
   การพยาบาล ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY86 J66 2015 
Anatomy & physiology : the unity of form and function
   Saladin, Kenneth S. / 2012
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QS4 S159a 2012 
Anatomy & physiology made incredibly easy!
    / 2013
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS4 A535 2013 
Anatomy and Physiology / Arthur C. Guyton 001
   Guyton, Arthur C. / 1984
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS4 G992a 1984 
Anatomy and physiology of female reproductive system 001
   ละเอียด อุดมรัตน์ / 2520
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WP101 ล216อ 
Anatomy coloring book for health professions
   Morton, David A. / 2014
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QM25 M889 2014 
Anatomy workbook I : บททดสอบตนเองกายวิภาคศาสตร์ เล่ม 1  มี review
   ณัฐพล รัตนธรรมสกุล...[และคนอื่นๆ]. / 2557
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ,หนังสือสำรอง ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
QS 17 ณ342a ล.1 2557 
Anatomy&physiology : with integrated study guide
   Gunstream, Stanley E. / 2013
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS 4 G976a 2013 
Anderson's pathology v.1 / edited by John M. Kissane 001
    / 1985
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QZ4 A549 v.1 1985 
Anemia, iron deficiency and thalassemia in high schoolchildren at Nongsung, Mukdahan Province and Kasetwisai, Roi-et Province
   Anupong Pansuwan / 2010
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
The WH100 A636 2010 
Anesthesiology : a comprehensive study guide 001
   Katz, Jeffrey / 1996
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WO218.2 K19a 1996 
Annual Editions : Physical Anthropology 2002/2003
   Elvio Angeloni. / 2003
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GN60 A615 2003 
Annual editions education Psychology 2000/20001
   Kathleen M. Cauley.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF149 A615 2000-01 
Annual editions:Educational Psychology 1998/99
    / 1998
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
Annual Report 2003/[editor : Pongpisut Jongudomsuk]
   Thailand National Health Security Office.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Ref W1 N277 2003 
Annual Report 2007
   Faculty of Nursing Khon kaen University.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ RT13.T5 ข285 2007 
Annual Report 2008 = สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2551/ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค..
   กรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ. WA 900.JT3 ส111 2552. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [652]   [แสดง 20/13023 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.