แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Annual report 2012./ Mahidol University
    / 2012
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Ref WY2 M214 2012 
Annual report 2012/Faculty of Nursing Khon Kaen University
   Khon kaen university.Faculty of nursing. / 2012
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Annual reprot 2013 / มหาวิทยาลัยมหิดล
    / 2013
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Ref LG395.M3 ม246 2013 
Applications,Communication : For personal and professional contexts
   James Payne,Diana Carlin. / 2001
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
P90 P346 2001 
Applying cultural anthropology : an introductory reader/[edited by]Aaron Podolefsky,Peter J Brown
   Aaron Podolefsky,Peter J Brown. / 2001
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GN397 A68 2001 
Applying nursing process : the foundation for clinicalreasoning
   Alfaro-LeFevre, Rosalinda. / 2014
   การพยาบาล ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 A385 2014 
Arterial blood gas
   พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล : การวิเคราะห์ก๊าชในเลือด.
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
VCD 000021 
Assessment an incredibly easy pocket guide
    / 2009
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 49 A8456 2009. 
Assessment for counselors/ Bradley T. Erford
   Erford, Bradley T. / 2013
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W18 E67A 2013 
Atlas of endoscopic forehead lift
   นนท์ โรจน์วชิรนนท์ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WO600 น154a 2553 
Atlas of hematology for medical students/ บรรณาธิการ,มาลิดา พรพัฒน์กุล,จัตุรงค์ ขำดี..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WH17 A881 2554 
Atlas of Human Anatomy / By Frank H. Netter ; John T. Hansen,consulting editor
   Netter,Frank H.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QS17 N474A 2003 
Atlas of human anatomy
   Netter, Farnk H. / 2014
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS17 N474a 2014 
Atlas of human anatomy
   Netter, Frank H. / 2019
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS17 N474a 2019 
Atlas of human anatomy
   Netter, Frank H. / 2014
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QS17 N474a 2014 
Atlas of medical-surgical nursing./ Prepared by Janice Tazbir,Patricia Keresztes
   Tazbir, Janice. / 2008
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 17 T248a 2008 
Atlas of orthopaedic surgery
   Carroll, Laurin A. and Lee,Riley H. Jr. / 1992
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WE168 A881o 1992 
Atlas of ostetric trchnic / J.Robert Willson 001
   Willson, J. Robert / 1969
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ17 W742a 
Atlas of Pathophysiology/magaret Eckman,Diane Labus,Gale Thompson
   Magaret Eckman.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QZ17 A87 2010 
Atlas of surgical oncology./John M. Daly
   Daly, John M. / 1993
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [652]   [แสดง 20/13023 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.