ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1  มี review
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา,บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WY159 พ17ก 2549 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1./ พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา,บรรณาธิการ  มี review
    / 2555
   หนังสือทั่วไป,การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 11 ไอเทม)
WY159 พ17ก ล.1 2555 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1/ บรรณาธิการ,พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา  มี review
    / 2556
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 24 พร้อมให้บริการ และ 6 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.1 2556 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง) : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที..
    / 2561
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.2 2561 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)/ บรรณาธิการ,พรทิพย์ ศิริ..  มี review
    / 2555
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 15 พร้อมให้บริการ และ 5 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.2 2555 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง) : โรคติดเชื้อ ความผิดปกต..
    / 2560
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WY 159 ก492 ล.3 2560 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)./ พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒ..  มี review
    / 2555
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.3 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.