ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบริหารงานพยาบาล  มี review
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY105 ก459ง 2548 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในงานผู้..
   วิสัย คะตา. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WY 105 ว776ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะส..
   ละมัย ธานีวรรณ. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 105 ล174ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างแร..
   วิยะดา เงินศรี. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ BF 481 ว678ก 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพยาบาลว..
   เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WY 20.5 ต832ป 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทัก..
   เจริญศรี บุพศิริ / 2546
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ W85 จ747 2546 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.