ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยของพื้นที..
   สุกัญญา กองแก้ว / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WA780 ส739ก 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจ..
   กีรติ สวยสมเรียม / 2557
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)

วพ WC534 ก534ก 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันการ..
   ภัทรพล โพนไพรสันต์ / 2557
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ HV5283.T5 ภ368ผ 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการ..
   ศุภศิลป์ ดีรักษา / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WU113 ศ733ผ 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ..
   กนกวรรณ วรเลิศ / 2557
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
วพ Wu113 ก125ก 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของการบูรณาการการนวดไทยร่วมกับการใ..
   ธงชัย แก้วสียา / 2558
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WB537 ธ117ผ 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.