ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กนิษฐา ปิ่นสุวรรณ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  มี review
   กนิษฐา ปิ่นสุวรรณ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 6 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 7 ไอเทม)
WY106 ก128ก 2549 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยผู้ใหญ่
   จงกลณี ตุ้ยเจริญ กนิษฐา ปิ่นสุวรรณฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ QU145 จ115พ 
รายงานวิจัยเรื่อง ศึกษาการปฏิบัติตัวของหญิงหลังคลอดที่อาศัยใ..
   สมจิตร วงษาหล้า. / 2554
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY157 ส236ศ 2554 
เอกสารประกอบการทบทวนความรู้ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน/กนิษฐา ..
   กนิษฐา ปิ่นสุวรรณ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106 ก128ด 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.