ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์,พรศรี ศรีอัษฎาพรและวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-643-555-8
 ผู้แต่ง  กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์,พรศรี ศรีอัษฎาพรและวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหน่วยที่ 11-15
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  เด็กและวัยรุ่น - การพยาบาล
 พิมพ์ลักษณ์  2549 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี
 เลขเรียก  WY159 ก173ก ล.3 2549
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 6.
 ลักษณะทางกายภาพ  538 หน้า
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.วัยรุ่น.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY159 ก173ก ล.3 2549  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY159 ก173ก ล.3 2549  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 191012

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.