ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กัลยาณี ศิริพาณิชย์ศกุนต์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  กัลยาณี ศิริพาณิชย์ศกุนต์
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี / กัลยาณี ศิริพาณิชย์ศกุนต์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Health behaviors of working-age patients with HIV/AIDSreceiving antiretroviral therapy
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 เลขเรียก  วพ WC503 ก412 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ญ, 171 หน้า
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 หัวเรื่อง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การรักษาด้วยยา
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ผู้ป่วย--การรักษาด้วยยา
 หัวเรื่อง  สารต้านไวรัส
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใใหญ่
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC503 ก412 2554  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 208895

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.