ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง งามนิตย์ รัตนานุกูล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  งามนิตย์ รัตนานุกูล.
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาติดตามสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักศุตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2537 และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรับปรุง 2542 ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2550.
 เลขเรียก  วจ WY18 ง336ก 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  126 หน้า.
 หมายเหตุ  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.
 หัวเรื่อง  I.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล,การศึกษา--หลักสูตร 2.บัณฑิต--การประเมินผล.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ WY18 ง336ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197698

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.