ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ดวงชีวัน บูรณะกิจ
ผลการค้นหา เลขเรียก
พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อ..
   รัชนี พจนา ดวงชีวัน บูรณะกิจ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
วจ WY157 ร333พ2548 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการเรียนรู้..
   ดวงชีวัน บูรณะกิจ.
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
วจ WY18 ด165ร 2547 
เอกสารประกอบการสอนวิชา แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2 / ดวง..
   ดวงชีวัน บูรณะกิจ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 100 ด167อ 2546. 
เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน / โดย ดวงชีวัน ..
   ดวงชีวัน บูรณะกิจ / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 22 ไอเทม)
WY100 ด165อ 2537 
เอกสารวิชาการ เรื่อง แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 001
   ดวงชีวัน บูรณะกิจ / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA30 ด165อ 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.