ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ทัศนา บุญทอง,พรจันทร์ สุวรรณชาต และสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-643-369-5
 ผู้แต่ง  ทัศนา บุญทอง,พรจันทร์ สุวรรณชาต และสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชา มโนมติและกระบวนการพยาบาล = Nursing concept and Process หน่วยที่ 1-6.
 พิมพ์ลักษณ์  2549. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.
 เลขเรียก  WY100 ท363ม ล.1 2549
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 8.
 ลักษณะทางกายภาพ  406หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล 2.การพยาบาล,การจัดการ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ท363ม ล.1 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ท363ม ล.1 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ท363ม ล.1 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 195766

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.