ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ประสาร เปรมะสกุล.
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง/ประสาร เปรมะสกุล  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 20 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 22 ไอเทม)
QY400 ป411 ล.2 2552 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก./ ประสาร เปรมะสกุล  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
QY 400 ป111ค ล.1 2553. 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด/ประสาร เปรมะสกุล
   ประสาร เปรมะสกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
QY400 ป411 2551 
คู่มือแปลผลเลือด เล่มสอง/ประสาร เปรมะสกุล
   ประสาร เปรมะสกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
QY400 ป111ค 2552 ล.2 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.