ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ ปาโมช.โช.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ปราโมทย์ ปาโมช.โช.
 ชื่อเรื่อง 
วิมุตติมรรค/พระปราโมทย์ ปาโมช.โช.
 พิมพ์ลักษณ์  2549. ธรรมดา. กรุงเทพฯ.
 เลขเรียก  BQ2620 ป451ว 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  59หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การปฎิบัติธรรม 2.การเจริญสติ 3.วิปัสสนา 4.กรรมฐาน 5.สติปัฏฐาน 6.การดูจิต 7.ธรรมกับชีวิตประจำวัน.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ2620 ป451ว 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197545

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.