ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ผาสุข ลิ้มรัตนพิมพา.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ผาสุข ลิ้มรัตนพิมพา.
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ / ผาสุข ลิ้มรัตนพิมพา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Factors influencing quality of life of people living withHIV & AIDS receiving antiretroviral therapy
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
 เลขเรียก  วพ WC 503 ผ381 2551.
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ช, 102 หน้า.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
 หัวเรื่อง  กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--ผู้ป่วย--การรักษาด้วยยา.
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ผู้ป่วย--การรักษาด้วยยา.
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ผู้ป่วย--ผลกระทบจากยา
 หัวเรื่อง  สารต้านไวรัส
 หัวเรื่อง  คุณภาพชีวิตผู้ป่วย--ผลกระทบจากยา
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC 503 ผ381 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 206918

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.