ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 31 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
ผลการค้นหา เลขเรียก
สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล/ จัดทำโดย อารี ชีวเกษมสุข
   อารี ชีวเกษมสุข / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY105 อ658ส 2560 
เอกสารการสอนชุดวิขา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช =..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160 ม246ก ล.1 2552 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ = Nursi..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
WY157 กพ492 ล.2 2552 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 16 ไอเทม)
WY 157 กพ492 2552. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 22 ไอเทม)
WY157 กพ492 ล.1 2554 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY157 กพ492 ล.1 2553 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157 กพ492 ล.2 2553 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์= Nursin..
    / 2554
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 157 กพ492 ล.1 2554 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลชุมชน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY 106 ก492 ล.1 2552. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น..
    / 2556
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลชุมชน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 106 ก492 ล.1 2556 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลชุมชน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 106 ก492 ล.2 2552. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult an..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.1 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/31 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.