ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 24 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชา บรรเทาสาธารณภัย = Disaster Relief หน่วย..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HV553 ม246บ ล.1 2543 
เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W 32.T5 ส747อก ล.1 2551. 
เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W 32.T5 ส747อก ล.2 2552. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Public Heal..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 546 ม246ก ล.1 2545 
เอกสารการสอนชุดวิชา การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Public Heal..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 546 ม246ก ล.3 2545. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Public Heal..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 546 ม246ก ล.2 2545. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น = Primary Medica..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100 ม246ก ล.1 2543. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น = Primary Medica..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100 ม246ก ล.2 2543. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น = Primary Medica..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100 ม246ก ล.2 2543. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนงานสาธารณสุข = Health Planning ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 525 ม246อก ล.1 2543. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การสาธารณสุข 1 = Public Health 1 หน่วยที..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 100 ม246ก ล.1 2544. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การสาธารณสุข 1 = Public Health 1 หน่วยที..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA 100 ม246ก ล.2 2544. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/24 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.